Ajatuksiani matkan varrella

Olen kerännyt ajan kuvia matkan varrella oheisille sivuille, joita päivitän satunnaisesti.

 

 

Turpeenverotus ja Mustikkamaan voimalaitos

Ajatuksiani >>

Keskusta avasi eduskuntavaalikampanjan Rovaniemellä ma 11.8. yleisötilaisuudella Lordin aukiolla. Puheenjohtaja Juha Sipilän mielestä Mustikkamaan voimalaitoksen investoinnin esteenä on ollut istuva hallitus ja turpeen verotus (LK/PS 12.8.). Politiikkaa on väittää mustaa valkoiseksi. Politiikkaa on antaa erinäisiä vaalilupauksia. Politiikkaa on joidenkin osalta luoda vastakkainasettelua kilpailijoista. Miksi?

 

Kysymys on vaalikampanjan tavoitteista eli kilpailu liikkuvista äänestäjistä ja samalla tyynnyttää omia. Mustikkamaan voimalaitos-investointia on mielestäni käytetty jo riittävästi vaaliveturina. Olisiko aika vaihtaa levyä ja keskittyä allas- ja ratahankkeisiin? Mustikkamaan voimalaitos ei ole kaatunut turpeen verotukseen vaan sähkön hintaan ja sitä kautta kannattamattomaan toimintaan erityisesti lauhdeperän osalta.

 

Edellisen hallituksen ministeri Pekkarisella tapahtui paha kömmähdys hyväksyessään hallituksen loppumetreillä itse esittämänsä notifikaation EU:n kautta luoda järjestelmä ja mahdollisuus hyväksyä hakkeeseen liittyvät tuet ja turpeen verotus. Syntyi ns. Pekkarisen kiikkulauta eli niin, että turpeen ja hakkeen hinta vakioidaan suhteessa toisiinsa. Toisinsanoen, jos hakkeen tukea nostetaan niin turpeen veroa lasketaan tai toisinpän.

 

Vihreät oivalsivat tämän yhtälön ja saivat syötettyä sen hallitusohjelmaan veronkorotuksilla höystettynä. Mustikkamaan omistajille ja vihreiden hallituskumppaneille asia selveni viimeistään marraskuussa 2011. Samaan aikaan tapahtunut sähkömarkkinoiden hinnanromahdus jäädytti Mustikkamaan investoinnin. Valitettavasti julkisuuteen on annettu toiveikkaita odotuksia investoinnin käynnistymisestä senkin jälkeen. Arvioni on, että Mustikkamaan investointia suunnitellussa laajuudessa ei käynnisty koskaan tai ainakaan tällä vuosikymmenellä sähkömarkkinoilla tapahtuneen hintamuutoksen vuoksi.

 

Hyvä asia on ollut Suosiolan voimalaitoksen lisääntynyt kotimaisten polttoaineiden käyttö. Puuhakkeen osalta käyttö on kasvanut muutamasta prosentista yli puoleen yhdistettynä turpeen käyttöön sekä tehonnostojen kautta öljyn syrjäytymiseen lähes kokonaan. Kivihiiltä Suosiolassa ei ole poltettu vuosiin maailman markkinahinnan alentumisesta huolimatta vaan lähialueen polttoaineiden määrää on lisätty merkittävästi ja näin vahvistettu alueen taloudellista kehitystä.

 

Vaalikampanjan tiimellyksessa on hyvä huomioida, että muutkin kuin keskustan edustajat ovat tekemässä järkeviä ja Lapin alueen kannalta merkittäviä taloudellisia ratkaisuja nyt ja tulevaisuudessa yhteistyössä ilman vastakkain asettelua.

 

Juhani Juuruspolvi (kok)

Rovaniemen Energia Oy:n vpja hallituksen jäsen 2009-2012

kaupunginhallituksen jäsen ja valtuutettuTurpeenverotus ja Mustikkamaan voimalaitos

 

Keskusta avasi eduskuntavaalikampanjan Rovaniemellä ma 11.8. yleisötilaisuudella Lordin aukiolla. Puheenjohtaja Juha Sipilän mielestä Mustikkamaan voimalaitoksen investoinnin esteenä on ollut istuva hallitus ja turpeen verotus (LK/PS 12.8.). Politiikkaa on väittää mustaa valkoiseksi. Politiikkaa on antaa erinäisiä vaalilupauksia. Politiikkaa on joidenkin osalta luoda vastakkainasettelua kilpailijoista. Miksi?

 

Kysymys on vaalikampanjan tavoitteista eli kilpailu liikkuvista äänestäjistä ja samalla tyynnyttää omia. Mustikkamaan voimalaitos-investointia on mielestäni käytetty jo riittävästi vaaliveturina. Olisiko aika vaihtaa levyä ja keskittyä allas- ja ratahankkeisiin? Mustikkamaan voimalaitos ei ole kaatunut turpeen verotukseen vaan sähkön hintaan ja sitä kautta kannattamattomaan toimintaan erityisesti lauhdeperän osalta.

 

Edellisen hallituksen ministeri Pekkarisella tapahtui paha kömmähdys hyväksyessään hallituksen loppumetreillä itse esittämänsä notifikaation EU:n kautta luoda järjestelmä ja mahdollisuus hyväksyä hakkeeseen liittyvät tuet ja turpeen verotus. Syntyi ns. Pekkarisen kiikkulauta eli niin, että turpeen ja hakkeen hinta vakioidaan suhteessa toisiinsa. Toisinsanoen, jos hakkeen tukea nostetaan niin turpeen veroa lasketaan tai toisinpän.

 

Vihreät oivalsivat tämän yhtälön ja saivat syötettyä sen hallitusohjelmaan veronkorotuksilla höystettynä. Mustikkamaan omistajille ja vihreiden hallituskumppaneille asia selveni viimeistään marraskuussa 2011. Samaan aikaan tapahtunut sähkömarkkinoiden hinnanromahdus jäädytti Mustikkamaan investoinnin. Valitettavasti julkisuuteen on annettu toiveikkaita odotuksia investoinnin käynnistymisestä senkin jälkeen. Arvioni on, että Mustikkamaan investointia suunnitellussa laajuudessa ei käynnisty koskaan tai ainakaan tällä vuosikymmenellä sähkömarkkinoilla tapahtuneen hintamuutoksen vuoksi.

 

Hyvä asia on ollut Suosiolan voimalaitoksen lisääntynyt kotimaisten polttoaineiden käyttö. Puuhakkeen osalta käyttö on kasvanut muutamasta prosentista yli puoleen yhdistettynä turpeen käyttöön sekä tehonnostojen kautta öljyn syrjäytymiseen lähes kokonaan. Kivihiiltä Suosiolassa ei ole poltettu vuosiin maailman markkinahinnan alentumisesta huolimatta vaan lähialueen polttoaineiden määrää on lisätty merkittävästi ja näin vahvistettu alueen taloudellista kehitystä.

 

Vaalikampanjan tiimellyksessa on hyvä huomioida, että muutkin kuin keskustan edustajat ovat tekemässä järkeviä ja Lapin alueen kannalta merkittäviä taloudellisia ratkaisuja nyt ja tulevaisuudessa yhteistyössä ilman vastakkain asettelua.

 

Juhani Juuruspolvi (kok)

Rovaniemen Energia Oy:n vpja hallituksen jäsen 2009-2012

 

kaupunginhallituksen jäsen ja valtuutettu

Arkisto >>

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.