Ajatuksiani matkan varrella

Olen kerännyt ajan kuvia matkan varrella oheisille sivuille, joita päivitän satunnaisesti.

 

 

Talousarvion osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2012 ryhmäpuheenvuoro (kok) Juhani Juuruspolvi

Ajatuksiani >>

Rovaniemen kaupungin nykyisenkaltainen talouden hoito on tulossa tiensä päähän.  Kokoomuksen valtuustoryhmä on tämän valtuustokauden aikana tuonut useaan otteeseen huolen kaupungin talouden hoidosta. Olemme tehneet useita esityksiä palvelu-ja hallintorakenteen muutokseen. Äänemme on kaikunut lähes tyhjyyteen täällä valtuustosalissa. Meitä ei ole haluttu kuunnella eikä myöskään toimia esityksiemme suuntaan, koska poliittinen tahtotila on ollut toisenlainen. Rovaniemeläiset ovat odottaneet yhdistymisen myötä rakenteellisia muutoksia, jotka olisi pitänyt alkaa tehdä viimeistään 2010 vuodesta lähtien. Valitettavasti Rovaniemellä ei ole tehty mitään muutoksia rakenteisiin vaan on pyritty sementoimaan hallinto-ja palvelurakenteet. Tässä meillä on tulos arvioitavissa. Nyt näyttää, että tänä vuonna mennään 10 miljoonaa miinukselle eli 1,3 veroprosentin verran. Jo alkuvuodesta on käytetty 15 miljoonan laina kassavajeen peittämiseen. Tämän lisäksi investoinnit ovat alhaisella tasolla ja lisäävät näin paineita korjausinvestointeihin tulevaisuudessa. Ymmärrämme kokoomuksen valtuustoryhmässä hyvin sen tuskan, jonka taloushallinto välittää valtuutetuille. Kysymyksemme kuuluukin, milloin se saa laajempaa huomiota valtuustossa.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä on määrätietoisesti esittänyt vaihtoehtoisia rarkaisuja palvelurakenteeseen ja myöskin maltillisuutta verojen ja maksujen tarkistuksiin. Olemme jopa hyväksyneet maltilliset veronkorotukset ja toivoneet, että esityksemme muutoksiin olisivat saaneet vastakaikua. Valitettavasti emme ole vielä saaneet riittävää poliittista yhteisymmärrystä aikaan. Se on ollut viime aikoina jo hyvin lähellä.

 

Olisiko jo aika tarttua yhteisesti vielä valtuustokauden loppumetreillä tarkastelemaan hallinto-ja palvelurakenteita ja sopeuttaa ne tuloihin? Vai halutaanko talouden ongelmat siirtää tulevalle valtuustokaudelle? Rovaniemeläisille on syntynyt oikeutetuja kysymyksiä, miten ja kuinka pitkään meillä on varaa harjoitella sopimusohjausjärjestelmän toimivuutta? Päättäjillä tulisi olla rohkeutta tehdä linjauksia ja päätöksiä.

 

On täysin selvää, että nykymenolla tulee pää vetävän käteen. Ratkaisuna ei voi olla ainostaan maksujen ja verojen korotus.

 

Onko poliittisilla ryhmillä valmius kääriä hihat ja löytää yhteisillä linjauksilla korjaavat toimenpiteet Rovaniemen kaupungin talouden tervehdyttämiseen?

 

Kokoomuksen valtuustoryhmällä on halua ja tahtoa toimia rovaniemeläisten parhaaksi.

 

 

Arkisto >>

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.