Ajatuksiani matkan varrella

Olen kerännyt ajan kuvia matkan varrella oheisille sivuille, joita päivitän satunnaisesti.

 

 

Suomen turvallisuus ja muuttuva ympäristö

Ajatuksiani >>

 LK 12.5. päätoimittaja Matti Posio kuvaa kolumnissaan erinomaisen selkeästi Suomessa vallitsevaa tilaa ja keskustelua puolustusvoimien kyvystä sekä mahdollisuuksista varmistaa Suomen puoluskyky. Kirjoituksessa on selvä kehoitus miettiä eri vaihtoehtoja uskottavaan puolustukseen, myös Lapissa.

 

Täällä Lapissa meidän se erityisesti tulisi ymmärtää, mikäli halutaan varmistaa myös riittävät resurssit puolustusvoimille koko maan ja erityisesti harvaan asutun Lapin puolustamiseksi. On ollut pitkään selvää, että  liittoutuminen Natoon varmistaisi Suomen puolustuksen uskottavuuden ja kyvyn koko maan sekä erityisesti harvaan asutun Lapin puolustamiseen.

 

Näyttää, että Venäjällä on viime vuosina lisääntynyt tarve testata puolustuskykyä Pohjoismaiden ja Baltian alueella. Tämä ei liene jäänyt keneltäkään havaitsematta. Viimeisin ilmatilan alueloukkaus uutisoitiin 13.5.2013 HS (Suomalainen Hornet saattoi ilmatilaa loukannutta venäläiskonetta Suomenlahdella).

 

Milloin Ruotsi ja Suomi harkitsevat liittoutumista sotilasliitto Natoon? Yhteistyöstä ja sen vaikutuksista on pitkäaikaista kokemusta erilaisissa operaatioissa. Puolustusvoimat ovat hyvin pitkälle yhteensovittaneet johtamisjärjestelmät ja erilaiset standardit rauhankumppanuus hankkeissa.

 

Vannoessaan sotilasvalan suomalainen sotilas antaa lupauksen puolustaa suomalaisia ja Suomea kaikella osaamisellaan ja hengellään. Olemmeko me suomalaiset valmiita antamaan sotilaillemme kaiken tarvittavan heidän puolesta?

 

Suomalaisten olisi hyvä miettiä kantaansa Natoon ja esittää muutamia kysymyksiä ennen vastausta. Olemmeko järjestäneet eduskunnan kautta riittävät edellytykset ja rerurssit koko maan puolustamiseen? Riittävätkö kykymme ja voimavaramme koko maan suojaamiseen? Onko suomalaisella sotilaalla reaaliset edellytykset puolustaa ja turvata maata sekä riittävätkö rerurssit omaan ja läheisten puolustamiseen?


Suomen ja Ruotsin tulisi edetä rauhallisin ja vakain askelin. Lähitulevaisuudessa olisi hyvä valmistella päätökset liittoutumisesta ja tehdä siihen tarvittavat päätökset. Näin varmistettaisiin Pohjoismaiden yhteinen tahto ja kyky puolustaa alueellista koskemattomuutta. Puolustusvoimat on tehnyt oman osansa historiallisesti tarkasteltuna ja tekee niin tulevaisuudessakin niiden resurssien pohjalta, mitä suomalaiset eduskunnnan kautta päättävät.

 

Juhani Juuruspolvi

reservin majuri

Rovaniemi

 

Arkisto >>

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.