Ajatuksiani matkan varrella

Olen kerännyt ajan kuvia matkan varrella oheisille sivuille, joita päivitän satunnaisesti.

 

 

Rovaniemi-aluetoimikunnat vai aluelautakunnat?

Ajatuksiani >>

E-J Tennilä (vas) kirjoittaa LK 25.1. peitellysti Rovaniemen aluelautakuntien toiminnasta vedotessaan lukijoiden tunteisiin. Miksi näin? Valtuustokauden aikana aluelautakunnille on siirretty toimialalautakunnille kuuluvaa budjettivaltaa ja vastuuta yli 14 milj euroa/v. Tätä on perusteltu niiden ”epäpoliittisella” toiminnalla. Tämän suuruista rahankäyttöä halutaan siirtää toimialalautakunnilta aluelautakuntien käyttöön jatkossakin.

 

Nykyisen kaltainen kokeilu on ollut valtuustokauden alusta 2013 lähtien. Aluelautakuntien (6 kpl) toimivaltaan on kuulunut Rovaniemen ydinkeskustan ulkokehällä oleva alue, karkena rajana Nivankylä, Napapiiri, Oikarainen, Valajaskoski. Alueella asuu hieman yli 5000 henkilöä eli vajaat 10 % Rovaniemen väestöstä. Toiminnan käynnistyessä kyläyhdistykset nimesivät yhteensä 45 henkilöä aluelautakuntien jäseniksi. Tarkasteltaessa nimettyjä henkilöitä on silmiinpistävää nimettyjen henkilöiden läheiset suhteet keskustan tai vasemmiston toimintaan tavalla tai toisella. Rovaniemelle muodostui aluelautakuntakokeilussa ”varjovaltuusto” ilman parlamentaarisia valintoja. Miksi Tennilä ja kumppanit esittävät kaksinkertaista äänivaltaa aluelautakuntien alueella asuville henkilöille? Ensiksi äänestetään sopivat henkilöt valtuustoon ja sen jälkeen vielä nimetään sopivat henkilöt aluelautakuntien jäseniksi! Esimerkkinä Jaakko Huttunen (vas) on valtuutettu ja lisäksi kyläyhdistyksien nimeämänä Sodankyläntien aluelautakunnan puheenjohtaja.

 

Tennilän vetoomuksella ”kaverukset” keskusta ja vasemmisto haluavat siirtää vaaleilla valitun valtuuston valtaa ns. kyläyhdistyksien nimeämille lautakunnille ohi varsinaisten lautakuntien.

Aluelautakuntakokeilun jatkumista perustellaan sillä, että laajan Rovaniemen asukkaiden ääni tulee ”kuulluksi”. Niin ja vielä kahteen kertaan.

 

Kuntavaaleissa valitaan parlamentaarisesti valtuutetut, jotka käyttävät budjettivaltaa ja vastuuta rovaniemeläisten antamien valtakirjojen mukaisesti. Rovaniemen asukkaiden lisä-ääntä ja vaikuttamista tulee tarkastella yhdenmukaisesti ja tasa-arvoisesti alueellisten toimielimien toimintaa kehittämällä. Alueellisia toimielimiä tulee tarkastella kokonaisuutena huomioiden laaja kaupunki ja sen eri alueet.

 

Alueelliset toimielimet voisivat toimia lähipalveluperiaatteella antamalla lausuntoja varsinaisille toimielimille, jotka liittyvät ikäihmisten palveluihin, kaavoitukseen, koulutukseen, kulttuuriin, liikuntaan ym. kunnan järjestämiin palveluihin.

 

Rovaniemen hallinnossa ja päätöksenteossa voisi olla erilliset toimielimet alueelliseen kehittämiseen (kehittämisrahoitus) ja varsinaiset toimialalautakunnat (budjettirahoitus) palveluiden järjestämiseen siihen liittyvin vastuin.

 

 

Juhani Juuruspolvi (kok)

valtuutettu, kh:n jäsen

 

Arkisto >>

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.