Ajatuksiani matkan varrella

Olen kerännyt ajan kuvia matkan varrella oheisille sivuille, joita päivitän satunnaisesti.

 

 

Rovaniemen kaupungin hallinnonuudistus

Ajatuksiani >>

Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistyessä vuoden 2006 alusta otettiin tilaaja-tuottaja mallista sovellettu ns. sopimusohjausjärjestelmä käyttöön. Tämä oli ollut käytössä maalaiskunnan puolella ja se markkinoitiin päätöksentekijöille kustannuksien ja erillisten yksikkökustannuksien läpinäkyvyydellä.

 

Näin lopetettiin kaupungin lautakuntapohjainen johtamismalli ja siirryttiin virkamiesvetoiseen tilaaja ja tuottaja vastuiseen johtamiseen eli kaksinkertaiseen vastuuseen samojen palveluiden tuottamisessa. Monilla meni vuosia ymmärtää minkälainen himmeli meille kaiken kaikkiaan oli rakennettu.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä kiinnitti heti huomionsa johtamisjärjestelmän heikkouksiin eli tuplajohtamisen kautta tuleviin epäselviin vastuisiin toiminnasta sekä siitä johtuva kasvava kustannusvaikutus. Kokoomuksen valtuustoryhmä on johdonmukaisesti vaatinut sopimusohjaus-järjestelmästä luopumista kahden edellisen valtuustokauden aikana. Valitettavasti emme saaneet enemmistöä esityksiemme taakse. Lähimpänä esityksemme sopimusohjaus-järjestelmän lakkauttamisesta oli 2012 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Se jäi vain kahden äänen päähän.

 

Kuluvan valtuustokauden alkuun euro tuli konsultiksi ja pakotti poliittiset päätöksentekijät päättämään johtamisjärjestelmän uudistamisesta eikä enää tarvinnut huomioida minkä ryhmän aloitteen taakse tulisi ryhtyä. Hallinnon uudistaminen lähti liikkeelle vuosi sitten marraskuussa ja kesäkuun lopulla saatiin myös ulkopuolisten asiantuntijoiden raportti. Prof. Petri Viljasen ja prof. Jari Stenvallin raportti kesäkuussa vahvisti lopullisesti kaupunginhallituksen johdolla käynnistämään hallinnon uudistuksen luopumalla sopimusohjaus-järjestelmästä ja siirtymällä lautakuntapohjaiseen tulosohjausjärjestelmään vuoden 2015 alusta.

 

Kaupunginjohtaja on johtoryhmän kanssa tarttunut tarmolla hallinnon uudistamiseen kaksivaiheisesti. Vastuuhenkilöt ovat pistäneet itsensä likoon ja ovat tehneet esimerkillisen hyvää työtä hallinnon uudistamiseen.

 

Ensi vuoden alussa siirrytään peruskaupungin henkilöstön osalta lautakuntapohjaiseen järjestelmään, josta vastaa kunkin vastuualueen toimialajohtaja. Toisena vaiheena ensi kesäkuun loppuun mennessä tarkastellaan koko kaupunkikonsernia koskevat toiminnat ja siihen liittyvät hallinto-orgasaatiot.

 

Kaupunginhallitus ja valtuusto tulevat vielä hyväksymään yksityiskohtaisesti hallinnon uudistamiseen liittyvät hallinto- ja johtosäännöt. Valmistelutyö on edennyt johdonmukaisesti ja hyvin. Aikataulu hallinnon uudistamiseen on haastellinen ja toivottovasti poliittisissa ryhmissä on riittävästi yksimielisyyttä keskittyä olennaisiin kokonaisuuksiin ja pitää selkeät raamit valmisteluun sekä tehdä hallinnon uudistamisen päätökset aikataulun mukaisesti.

 

Hallinnonuudistus antaa vahvan pohjan huolehtia rovaniemeläisille järjestettävistä ja tuotettavista palveluista kustannustehokkaasti ja monipuolisesti. Se tehdään rovaniemeläisten parhaaksi.

 

Juhani Juuruspolvi (kok)

kaupunginhallituksen jäsen

kaupunginvaltuuston jäsen

Arkisto >>

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.