Ajatuksiani matkan varrella

Olen kerännyt ajan kuvia matkan varrella oheisille sivuille, joita päivitän satunnaisesti.

 

 

Rovaniemen kaavoitus puhuttaa

Ajatuksiani >>

Kaupunginjohtaja on kuunnellut herkällä korvalla rovaniemeläisiä yrittäjiä ja esittää, että kaavoituksen organisointia jatketaan nykyiseen malliin. Kolmen viime vuoden aikana mm. matkailualan yrityksien hankkeet ovat toteuneet toivotulla tavalla nopeasti, tehokkaasti ja ilman valituksia. Tämä on myös Rovaniemen Yrittäjien yksimielinen kanta, joka on tuotu julkisuuteen useampaan kertaan. Yrittäjien kanta kaavoitukseen perustuu yrittäjien omakohtaiseen kokemukseen.

 

Kaavoitus on jakautut kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan vastuulle, joka on toiminut tuloksellisesti. Vahvuutena siinä on kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan vahva sitoutuminen elinkeinoelämän mittavien hankkeiden nopeaan ja tehokkaaseen läpiviemiseen kaavoituksessa. Näin on saatu lisättyä elinvoimaa merkittävillä investoinneilla ja kasvavilla työpaikoilla. Lisäksi on saatu lisää tuloja ja veroja joilla voidaan varmistaa korkeatasoisten palveluiden järjestäminen Rovaniemellä.

 

Marraskuussa 2016 nousi mekkala kh:n linjatessa kaavoituksen järjestämista kokonaisuudessa teknisen lautakunnan alaisuuteen ja siitä, että kh:n ainoastaan linjaisi suuntaa kaavoituksessa kaupunkistrategian mukaisesti. Tästä myös LK pääkirjoituksessa 19.11. hyvin kertoi lukijoille. Kirjoituksessa tuotiin hyvin esille aikaisemmin vaivanneet ongelmat kaavoituksessa. Kirjoituksessa tuotiin myös esille, että tein aloitteen kaavoituksen järjestämisestä kaupunginhallituksessa maaliskuussa 2012. Aloitteeni pohjalta kaupunginjohtaja sai muutoksen läpi kaupunginhallituksessa 2013. Siitä lähtien kaavoitus on toiminut hyvin.

 

Nyt keskustellaan avoimesti yrittäjien keskuudessa kaavoituksesta ja ihmetellään joidenkin poliittisten toimijoiden intohimoa muuttaa kaavoituksen nykyperusteita. Onko asiasta päättävillä kaupunginvaltuutetuilla kykyä tehdä yrittäjiä kuulevia päätöksiä kaupunginjohtajan esittämällä tavalla vai halutaanko sitä käyttää muihin poliittisin tarkoitusperiin. Näin aiheesta yrittäjien keskuudessa kovasti puhutaan.

 

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan esitystä maanantaina 13.2 ja valtuusto tekee lopullisen päätöksen seuraavana maanantaina 20.2. Kysymys kuuluu löytyykö yhteistä tietä alueen yrittäjien ja kaupungin päättäjien välillä.

 

Presidentti Kekkonen kysyi aikanaan, onko maallamme malttia vaurastua? Rovaniemellä voisi kysyä., onko meillä malttia arvostaa omia päätöksiä ja antaa yrittäjien pyörien pyöriä?

 

 

 

Juhani Juuruspolvi (kok)

kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen

elinkeinojaoston varapuheenjohtaja 

Arkisto >>

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.