Ajatuksiani matkan varrella

Olen kerännyt ajan kuvia matkan varrella oheisille sivuille, joita päivitän satunnaisesti.

 

 

Rovaniemen isot päätökset toistuvasti hallinto-oikeuteen

Ajatuksiani >>

Ounasvaara ja muutostarpeet Rovaniemen toimintatavoissa.

 

Kiitos hyvästä pääkirjoituksesta LK 17.1.2010 liittyen Ounasvaaran kehittämiseen ja toimintatapoihin Rovaniemen päätöksenteossa. Se oli hyvä analyysi ajankohtaisesta ja puhuttelevasta aiheesta. Kirjoitus kirkastaa entisestään arviointiani tonttipäätökseen ja siihen liittyviin toimintatapoihin.

 

Omalta kohdaltani voin sanoa, että asia tuotiin elinkeinojaoston päätettäväksi hyvin vähäisillä hankkeen taustatiedoilla vedoten yrityksen liikesalaisuuteen ja luottamuksellisiin neuvotteluihin kaupungin kanssa. Itselleni jäi kuva, että hanke liittyy Urheiluopiston toiminnan tukemiseen ja tulee toimimaan pääosin majoitusrakennuksena urheilijoille, jotka käyttävät opiston palveluksia. Minulla oli selkeä käsitys päätöstä hyväksyessäni, että kyseessä on Urheiluopiston/Koulutuskuntayhtymän tarpeista lähtevä hanke ja sitä haetaan osakeyhtiöpohjalta.


Ainakin minulle päätöksentekijänä on kiusallista, kun olennainen tieto hankkeen luonteesta ja sen vaikutuksista kaavoituksen muutokseen tulee julkisuuden kautta myöhemmin tietoon. Oma lukunsa on vielä omistajuudesta annetut tiedot.

 

On vastenmielistä huomata tulleensa harhautetuksi, joko huomaamatta tai tahallisesti. On parempi myöntää itselle se heti. Tämän vuoksi hyväksyin päätöksestä hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen.

Kaupunginhallitukselle esitetty lausunto tontin kilpailutuksesta hinnoittelun osalta oli kestämätön.

En voinut hyväksyä esitettyjä kaupungin perusteluja lausunnossa hallinto-oikeudelle.

 

Minua ihmetyttää kovasti, miksi päätöksentekoon osallistuville ei anneta kaikkea asiaan liittyvää tietoa käyttöön. Minulle on myös ajan haaskausta perustella julkisuuden kautta omia päätöksiäni. Toisaalta se on myös velvollisuus rovaniemeläisiä kohtaan. Miksi toistuvasti kiistellään siitä, miten ja millä perustein jokin hanke etenee päätöksenteosta toteutukseen? Voinen mainita joitakin esimerkkejä: Ounasvaaran mökkikylä, Fenix, kelkkatehdas ja viimeisimpänä tämä Urheiluopistoa käyttävien urheilijoiden majoitusrakennuksen muuntuminen konsulttiyrityksen huoneistohotelli-hankkeeksi.

 

Päätöksentekoon liittyvänä toimintatapana viranhaltijoiden eli esittelijöiden tulee antaa luottamushenkilöille kaikki päätöksentekoon vaikuttava olennainen tieto. Kuntalaki edellyttää sen. Luottamushenkilöiden tulee toimia päätöksen edellyttävän luottamuksellisen tai yrityssalaisuuksia sisältävän tiedon kanssa asianmukaisesti ja luottamuksellisesti. Tämä edellyttää avointa ja luottamuksellista suhtautumista niin viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöiden välillä. Hallintosääntötyöryhmän tulee tarkistaa asiaa koskevat pelisäännnöt ja esittää tarvittavat muutokset, mikäli siihen on aihetta.

 

Juhani Juuruspolvi (kok)

kaupunginhallituksen jäsen

Arkisto >>

Kommentit

Ei löytynyt

Lisää kommentti

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.