Ajatuksiani matkan varrella

Olen kerännyt ajan kuvia matkan varrella oheisille sivuille, joita päivitän satunnaisesti.

 

 

Mustikkamaan voimalaitos

Ajatuksiani >>

Mustikkamaan voimalaitoshanke on elänyt Rovaniemellä vuodesta 2007 lähtien julkisuudessa ja investoinnin käynnistymiselle on odoteltu ympäristölupaa. Alkuperäinen investointi oli teholtaan 275 MKW ja hinta-arvioaltaan 295 milj €.

 

Vaalien 2008 jälkeen Rovaniemen Energian hallitus vaihtui ja investointia arvioitiin uudelleen niin tehon kuin hinnan osalta. Uudistettu Mustikkamaan hanke karsittiin teholtaan 225 MKW ja hinta-arvioksi 210 milj €. Myös kannattavuus arvioitiin uudelleen siten, että karsittukin hanke edellyttää leveämpiä harteita kuin Rovaniemen Energia Oy ja viime kädessä rovaniemeläisten veronmaksajien maksukykyä.

Hankkeeseen haettiin lisää omistajia, johon onnistuttiin saamaan Oulun Energia Oy 23 % osuudella. Oulun osuus omistamisesta kohdistuu ns. lauhdeperään eli siihen osaan voimalaa, joka tuottaa sähköä ja hukkalämpö ajetaan Kemijokeen. Rovaniemen omistus kohdistuu pääosin voimaslaitoksen osaan, joka tuottaa sähköä ja ns. hukkalämpö ajetaan pääosin kaukolämpöverkkoon.Tämä osa on hyötysuhteillaan tehokkain osa ja vastaa nykyistä Suosiolan voimalaitoksen toimintaa, mutta olisi kokoluokaltaan kaksinkertainen Suosiolaan verrattuna. Lauhdeperän hyötysuhde on n .45 % (Oulu) ja lämpö/sähkön tuotannossa n. 90 % (Rovaniemi). Tämä on karkea linjaus omistamisesta (23/77 %) ja hyötysuhteista. Sähkömarkkinat ja siihen liittyvät ennusteet syksyyn 2011 saakka antoivat asiantuntijoiden arvioin kannattavan toimen Mustikkamaan hankkeelle, myös lauhdeperän osalta. Kannattavuusarviot perustuivat nouseviin energiahintoihin ja jopa ilman tukia antoivat hankkeelle positiivisen kannattavuuden asiantuntijoiden toimesta!

 

Rovaniemen Energia Oy ja Oulun Energia Oy perusti Rovaniemen Voima Oy:n rakentamaan ja käynnistämään Mustikkamaan voimalaitoksen syyskuussa 2011.

Investoinnin nopean käynnistymisen esti kaavasta tehty valitus ja myöhemmin hankkeelta puuttuva ympäristölupa. Nämä ovat viivästyttäneet hankkeen käynnistymisen. Näinhän julkisuuteen asiaa on markkinoitu. Kaava on saanut hyväksynnän aikoja sitten ja ehdollinen rakennuslupa on myönnetty. Hankkeen käynnistymistä odotellessa ja siihen liittyviä positiivisia odotuksia taidettiin aika näkyvästi antaa rovaniemeläisille ja lappiaisille vielä eduskuntavaalien alla. Hallituksen puheenjohtajasta tuli kansanedustaja, jota Mustikkamaan julkisuuskuvalla vahvasti edistettiin. Ainakaan tältä ajatukselta ei ole voinut välttyä läheltä seuranneena.

 

Nyt on viimeinenkin tulppa poistunut Mustikkamaan voimalaitoksen rakentamiselle ja näin tuomaan työtä ja toimeentuloa vuosikymmeniksi.

 

Kaikki hyvin vai onko? Tosiasiassa viimeistään marraskuusta 2011 on ollut selvää, että hanke ei tule käynnistymään ellei energiamarkkinoilla tapahtu merkittävää muutosta sähköenergian tuotannosta maksettavan hinnan osalta. Nykyisillä hinnoilla ja arvioista sähkömarkkinoiden hintakehityksen osalta Mustikkamaan investointi ei tule käynnistymään lähivuosien aikana. Ei ainakaan tällä vuosikymmellä on yleinen alan arvio tällä hetkellä. Miksi? Lauhdeperällä tuotettu sähköenergia on kannattamatonta näillä hinta-arviolla investoinnin hintaan nähden.

En halua olla ilonpilaaja investoinnin edistymistä, mutta ei ole suotavaa antaa harhaanjohtavaa tietoa hankkeen todellista tilasta.

 

Hyvänä asiana Rovaniemen Energia on käynnistänyt mittavan tehonnoston vuodesta 2012 alkaen Suosiolan voimalaitoksen osalta. Tehonnoston lisäksi voidaan puuhakkeen osuutta on voitu kasvattaa merkittävästi. Tällä ja siihen liittyvillä kerrannaisvaikutuksilla on iso merkitys aluetalouteen. Tämän vuoden aikana investoinnit on pääosin tehty ja Suosiolalla voidaan mennä ensi vuosikymmenelle, jolloin on aika arvioida Mustikkamaan investointia uudelleen.

 

Juhani Juuruspolvi

kaupunginhallituksen jäsen (kok)

Arkisto >>

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.