Ajatuksiani matkan varrella

Olen kerännyt ajan kuvia matkan varrella oheisille sivuille, joita päivitän satunnaisesti.

 

 

Miksi uimahallihanke Rovaniemellä ei etene?

Ajatuksiani >>

Uimahalli Ounasvaaralle ei etene ennenkuin keskustan uimahallipalvelut ovat ratkaistu. Rovaniemellä yksi tämän valtuustokauden puhutuin aihe on uimahalli (50m) ja siihen liittyvien palveluiden järjestäminen. Uimahallin investoinnista on tehty tarveselvitys, jossa vaihtoehtoina olivat keskustassa nykyisellä paikalla ja Ounasvaaralle Santasportin yhteydessä.

 

Tällä hetkellä Rovaniemellä on kaksi uimahallia (25m) keskustassa ja (25m) Santasportilla. Tältä pohjalta asiaa on käsitelty vapaa-ajan lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Kaikissa näissä toimielimissä Ounasvaaran (50m) vaihtoehto on äänestyspäätöksillä saanut eniten kannatusta.

 

Ounasvaaralle suunniteltu uimahalli edellyttää alueen kaavamuutosta ja paikoituksen uudelleen järjestelyjä. Kaavamuutokseen ja siihen liittyviin käsittelyihin pitää varata aikaa 2-4 vuotta. Sen lisäksi liikennejärjestelyt Valionranta-Ranuantie-Ounasrinne-Ounasvaarantie pitää ratkaista riippumatta uimahallin sijoituspäätöksestä.

 

Miksi uimahalli Ounasvaaralle ei etene? Miksi kaupunginhallitus ei käynnistä hanketta eikä anna suunnittelumäärärahaa? Onko muita vaihtoehtoja kuin mustavalkoinen keskusta/Ounasvaara? Näitä minulta on usein kysytty. Uimahallikeskustelussa on unohtunut se tahtotila joka on ollut itselläni ja monella muualla valtuutetulla. Eli ensin pitää päättää keskustan uimahallin ja siihen liittyvien palveluiden jatkuminen. Sen vuoksi valtuuston päätös on jämähtänyt paikalleen.

 

Julkisuudessa asiaa on käsitelty erilaisin kirjoituksin varsin mustavalkoisesti ja vähemmälle huomiolle jäänyt vaihtoehto, jossa ensisijaisesti turvataan keskustan uimahallipalvelut ja vasta sen jälkeen tehdään mahdolliset suunnittelu-ja investointipäätökset Ounasvaaralle.

 

Nykyisen kaupungin omistaman uimahallin käyttäjät ja sitä puolustavat ovat vahvasti viestittäneet, että terveyttä sekä hyvinvointia edistäviä palveluita pitää olla helposti saavutettavissa keskustan alueella, nyt ja tulevaisuudessa.

 

Juhani Juuruspolvi (kok)

kaupunginvaltuutettu

kaupunginhallituksen jäsen 

Arkisto >>

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.