Ajatuksiani matkan varrella

Olen kerännyt ajan kuvia matkan varrella oheisille sivuille, joita päivitän satunnaisesti.

 

 

Kylien kehittämissäätiöstä ja sijoituksista

Ajatuksiani >>

Keskustalainen pitkänlinjan vaikuttaja kirjoittaa joko tahallaan tai tarkoituksella henkilöön kohdistuvan agressiivisen arvostelun ja sisällöltään sekavan kirjoituksen LK 21.11. Kirjoituksesta ei ota selvää Erkkikään, tarkoituksellako? Olen täydentänyt kh:n nimissä annettua blogia antamalla haastattelun LK pe 13.11. Lisäksi kirjoitin Rovaniemen kylien kehittämissäätiön pääomittamisesta.

 

Siitä tosiasiasta ei päästä mihinkään, että ennen Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymistä maalaiskunta myi ison osan omaisuudesta ja varat säätiöitiin kylien kehittämissäätiön nimiin. Rovaniemen kaupungin omaisuus tuli yhteiseksi omaisuudeksi yhdistymisen myötä. Kaupungin omaisuus oli satoja miljoonia, josta ei ole meteliä pidetty. Sen sijaan maalaiskunnan säätiöimistä varoista senkin edestä! Tyyliin ne on meidän rahoja ja ne eivät kuulu kaupungille millään lailla, vieläkin. Säätiön varojen hoidosta on annettu toinen toisistaan parempia tarinoita niiden tuottavuudesta.

 

Rovaniemen kaupunginhallitus/hallintoneuvosto nimeää säätiön hallituksen, hyväksyy toimintakertomukset, tilinpäätökset ja antaa vuosittain vastuuvapauden niin hallitukselle kuin säätiön asiamiehelle. Valitettavasti nyt on ajauduttu tilanteeseen, että hallintoneuvosto/kh:n jäsenet saavat luotettavampaa tietoa säätiön sijoituksista esim. Lapin Kansasta 6.11., kuin säätiön hallituksen ja asiamiehen toimittamista asiakirjoista.

 

Yhteistä säätiön ja kaupungin sijoituksien osalta on sijoitukset Front Financeen v. 2017. Lisäksi viime viikkoina on selvinnyt säätiön suorat sijoitukset pikavippifirmoihin kuten balttialaiseen Mash, virolaiseen Aasa ja puolalaiseen Supernova JV lähes kahdella miljoonalla eurolla. Tätä kokonaisuutta on piiloteltu ja peitelty vuosia. Nyt kyseiset firmat mukaan lukien Front Finance ovat velkasaneerauksessa tai hakeutuneet velkasaneraukseen, niin asiat ovat tulleet käräjäoikeuksien tai tuomioistuimien kautta yleiseen tietoon.

 

Kh ja kaupunginjohto on pyytänyt säätiöltä yksityiskohtaista selvitystä sijoituksista kuukausien ajan. Säätiö on kieltäytynyt antamasta yksityiskohtaista tietoa sekä lisäksi säätiö on palkannut ulkopuolisen juristin ohjeistamaan kaupunginhallituksen vastuuta valvontavelvollisuutta korostaen. Olisiko aika selvittää säätiön asiamiehen, viranhaltijoiden ja hallituksen sekä hallintoneuvoston vastuut? Olisiko jo hyvä siirtyä eteenpäin puhuttaessa yhteisestä Rovaniemestä?

 

Juhani Juuruspolvi 

kaupunginhallituksen 2. varapja (kok)

säätiön hallintoneuvoston jäsen

Arkisto >>

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.