Ajatuksiani matkan varrella

Olen kerännyt ajan kuvia matkan varrella oheisille sivuille, joita päivitän satunnaisesti.

 

 

Koskipuisto-Valionranta

Ajatuksiani >>

Koskipuisto ja siltojen välinen alue on ehdottomasti rovaniemeläisille “helmi” kehittää aluetta olohuoneena niin liikunnan kuin tapahtumien kautta.

Omatoiminen liikkuminen ja monenlainen ympärivuotinen tekeminen pitäisi olla keskeinen asia toiminnan kehittämiselle alueella.

Tämä tulisi olla lähtökohtana , kun tarkastellaan alueen kehittämistä ja kaavoittamista.

 

Matkailu on muuttunut vuosikymmenien aikana ja on aika tarkastella Koskipuiston aluetta muustakin kuin vieraanvaraisuus-näkökulmasta.

Leirintä/matkailuvaunualueet voisivat olla tulevaisuudessa Ounaspaviljonki ja Napapiirin yhteydessä.

 

Uimaranta ja sen lähialue ovat yksi keskeinen rovaniemeläisille “rakas” ja muistorikas alue. Siihen tulee liittää talviuinnin kautta koko alueen ympärivuotinen käyttö erityyppisten liikunnan kautta.

Kevyen liikenteen yhdistäminen Katajarannalta Rautatiesillan alta Pullinrantaan luontaisen rantareitin kautta tulee huomioida koko alueen suunnittelussa.

Moottorikelkkareitti siltojen välille pitää säilyttää maayhteytenä huomioiden kevyen liikenteen reitti. Alueen puistomaisuus ja kauniit puut (merkittävä osa) pitää säilyttää ja suojella toimintoja suunnittelussa.

Talvella alueella tulisi olla myös leveä hiihtoreitti, joka yhdistyisi Ounasvaaralle ja jäällä oleviin reitteihin. Tästä pitäisi kehittää helposti saavutettava kohde erityisesti rovaniemeläisille lapsiperheille ja myös varttuneemmalle väelle sekä talvimatkailijoille.

Keskialueella (tasaisella) tulisi olla 50x100 m harjoitteluladut hiihdon opetteluun niin lapsille kuin ensikertaisille matkailijoille. Lisäksi alue, jossa voisi tutustua jää/lumirakentamiseen, myös omatoimiseen osallistumiseen. Kesäaikaan alueet voisivat olla erilaisten harrastuspelien alustana.

Olisi luontevaa tehdä alueelle katettu esiintymislava ja huomioida koko alueen valaistus ja äänentoisto sekä mitoittaa ravintolapalveluita alueen tulevan käytön mukaisesti. Alueen toimintaa tulee kehittää ympärivuotiseksi ja ensisijaisesti rovaniemeläisten luontaisten ympärivuotisten toimintojen kautta sekä huomioida myös matkailijoiden saavutettavuus. Ravintolapalveluita tulisi kehittää nykyisten yrittäjien kautta huomioiden ympärivuotinen alueen toiminta. Alueen kehittämisen kannalta tulee olla selvät rajat maksuttomien palveluiden osalta sekä alueen toimintaan tukeutuvien maksullisten palveluiden osalta, jotka tukevat matkailuelinkeinoa.

 

Valionranta sopii sekä matkailupalvelujen että asuinrakentamiseen. Jäämerentien liikennevirta ja alueen sisäinen liikenne sekä paikoitustarpeet on syytä selvittää huolella kaavoituksen etemisen kanssa.

 

Siltojen välinen alue antaa mahdollisuuden kehittää isoja ympärivuotisia tapahtumia, jotka palvelevat niin rovaniemeläisiä kuin matkailijoita.

 

 

Rovaniemellä 12.02.2015

 

Juhani Juuruspolvi

 

Ps. Olen tehnyt Koskipuisto-Valionrannan alueesta kaksi valtuustoaloitetta kokoomuksen valtuustoryhmän allekirjoituksin, 13.6.2005 ja toisen kerran 6.9.2012. Tältä pohjalta alueen käytöstä järjestettiin arkkitehtikilpailu, jonka pohjalta alueen kehittämistä tarkastellaan.

 

 

Arkisto >>

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.