Ajatuksiani matkan varrella

Olen kerännyt ajan kuvia matkan varrella oheisille sivuille, joita päivitän satunnaisesti.

 

 

Kokoomus keventäisi hallintoa

Ajatuksiani >>

Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä kuntien yhdistymisen jälkeen Rovaniemi on kehittynyt erinomaisesti. Uuden kaupungin kasvua selittävät Lapin elinkeinoelämän myönteinen kasvupohja ja valtiovallan suotuisat kuntapäätökset, joista Rovaniemi on hyötynyt.

Valtuustoryhmän mielestä kahden erillisen Rovaniemen palvelurakenteiden yhdistäminen ei ole kaikilta osilta sujunut parhaalla mahdollisella tavalla. Palvelujen laatu ja saatavuus voivat huonontua, jos palvelurakenteita ei edelleenkään ryhdytä sovittamaan yhden kunnan tarpeiden mukaisiksi. Kokoomus haluaa rovaniemeläisille toimivat, tasavertaiset ja turvalliset peruspalvelut.

Sopimusohjaus-järjestelmä ei ole tuottanut palvelutuotantoon oletettua tehokkuuden lisääntymistä eikä parantuneita kunnallisia palveluja. Päinvastoin se on aikaansaanut tehottomuutta, lisännyt kustannuksia ja ylläpitänyt kahden erillisen kunnan epätarkoituksenmukaista byrokratiaa.

Valtuustoryhmä on tehnyt useita selkeitä aloitteita sopimusohjauksen kehittämiseksi, mutta ei ole saanut äänestyksissä riittävästi kannatusta. Kokoomus on ehdottanut esimerkiksi lautakuntien vahvistamista ja johtokuntien lakkauttamista.

Tehottoman hallinnon yhtenä seurauksena kaupunkilaisia uhkaa kunnallisveroprosentin korotus. Se vaikuttaisi negatiivisesti yritystoiminnan kehittymiseen kaupungissa ja vähentäisi kaupungin vetovoimaisuutta suosittuna asuinpaikkana.

Kokoomuksen mielestä sopimusohjaus – järjestelmä tulee lakkauttaa. Päätös lakkauttamisesta voidaan tehdä vuoden 2013 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä 7.8.2012

Arkisto >>

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.