Ajatuksiani matkan varrella

Olen kerännyt ajan kuvia matkan varrella oheisille sivuille, joita päivitän satunnaisesti.

 

 

Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuhe 22.3.2021

Ajatuksiani >>

Tilapäisen valiokunnan perustaminen kaupunginhallituksen erottamiseen ja uudelleen nimittämiseen

 

Juhani Juuruspolvi (kok)

 

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja rovaniemeläiset!

 

Käsittelemme tänään ehkäpä tämän valtuustokauden tärkeintä asiaa Rovaniemen tulevaisuuden kannalta.

 

Minkälaisen hallinnon me haluamme Rovaniemelle ja miten me haluamme sen toiminnan jatkuvan tulevaisuuteen? Haluammeko me innostavan, kannustavan sekä työhön sitoutuvan ilmapiirin hyvään hallintoon niin henkilöstölle kuin luottamushenkilöille? Vai haluammeko, että kiusaaminen ja epäasiallinen käyttäytyminen luottamushenkilöiden osalta voi jatkua, loputtomiin.

 

Tämän asian käsittelyyn liittyy paljon tunteita ja tuntemuksia. Meidän on syytä huomioda, että nyt käsitellään vain jäävuoren huippua eli vain yhtä tapahtunutta eli rikosilmoituksen seurauksia kahdelle kaupunginhallituksen ja yhdelle varajäsenelle. Valtuustokauden aikana hallinnossa on jouduttu puuttumaan asiattomiin käytöksiin sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden osalta. Meidän tulisi nähdä iso kuva tämän ilmiön taustalla. Sen mittareina voi olla sairaspoissaolot tai hakeutumiset muihin tehtäviin.

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtajasta, kaupunginjohtajasta ja rahoitusjohtajasta tehty rikosilmoitus on tehty vailla asiallisia perusteluita. Raskauttavaksi sen tekee kaksi asiaa. Tutkintapyynnön tekijät kaupunginhallituksen kaksi jäsentä ovat olleet itse kokouksessa, kun kaupunginjohtaja ensin haki lupaa sijoituksien kotouttamisille ja teki sen pohjalta viranhaltijapäätöksen. Vielä raskauttavampaa on se harhautus, mitä rikosilmoituksella on tavoiteltu. Rikosilmoituksessa tekijöiden huoli on tallessa olevista sijoituksista. Heitä ei huoleta kateissa olevat sijoitukset, jotka ovat arvottomia sijoitusohjeiden vastaisesti sijoitettuna.

 

Kaupunginhallitus on jo todennut, että kaupunginjohtajaa kohtaan tehty rikosilmoitus on tehty kiusaamistarkoituksessa epäasiallisin toimin. Sen jälkeen keskustelu on onnistuttu siirtämään sivuraiteelle: annetaanko tutkintapyynnön tekijöille varoitus vai perustetaanko tilapäinen valiokunta ratkaisemaan tilanne. Viimeisimpänä on keskitytty laskemaan ääniä, miten ne jakautuu mahdollisessa äänestystilanteessa. Eli miten osoitamme valtaa toisiamme kohtaan valtuutettuina.

 

Sen sijaan meidän tulisi keskustella siitä, haluammeko muuttaa käytänteitä ja tapoja. Onko yksittäisillä luottamushenkilöillä oikeus epäasialliseen käyttäytymiseen, jolla on haitallista vaikutusta Rovaniemen maineeseen niin yleisesti kuin erityisesti työnantajan maineeseen. Nyt on kysymys siitä, hyväksymmekö tutkintapyynnön tekemisen kaupunginjohtajasta? Vai arvioimmeko, että kaupunginhallituksen jäsenillä olevan oikeus rikosilmoituksen tekemiseen? Missä kulkee raja? Näihin meidän tulisi kyetä vastaamaan.

 

Kaikien kannalta ryhdikkäintä olisi, että tutkintapyynnön tekijät arvioisivat itse tutkintapyynnön vakavat seuraukset ja pyytäisivät itse eroa kh:n jäsenyydestä ja varajäsenyydestä ja jättäisivät tekonsa äänestäjien arvoitavaksi.

 

Tämä ratkaisu mahdollistaisi valtuuston yhdessä arvioimaan hyvän hallinnon mukaisia toimintatapoja Rovaniemen tulevaisuudessa. Vaihtoehtona on, että valtuusto päättää perustaa kh:n esityksen mukaisen tilapäisen valiokunnan ratkaisemaan kh:n toimintakyvyn ja uskottavuuden. Valiokunnan tulisi toimia ripeästi ja ryhmien nimetä kaupunginhallitus mahdollisimman nopeasti, jo ensi viikolla. Valtuuston tulee tehdä sellaiset päätökset, että kaupunginhallituksen toimintakyky ja uskottavuus palautuu rovaniemeläisten silmissä.

 

Liisa Ansala, Sanna Karhu, Sakke Rantala! Arvostan hyvää ja yhteistä tekemistä koko vaalikauden ajan. Olette tehneet osaltanne valtavan ison harppauksen yhdessä muiden ryhmien kanssa parempaan ja eteenpäin katsovaan hallintoon. Siitä kuuluu iso kiitos Teille! Olette nyt tienhaarassa ja jäämässä pois valtuustokauden jälkeen. Haluatteko jättää jälkeenne hallinnon, joka oikeasti ei puutu kiusaamiseen ja epäasialliseen käytökseen?

 

Harri Rapo, Saara Koikkalainen, Maija Pirttijärvi olette ansiokkaasti puhuneet henkilöstön hyvinvoinnin puolesta, joita periaatteita laajasti arvostetaan. Olisiko nyt aika puolustaa niitä arvoja, jotka kuuluvat hyvään henkilöstöhallintoon?

 

Esko-Juhani olet osoittaunut entisenä jalkapalloilijana varsinaiseksi joukkuepelaajaksi. Arvostan aktiivisuuttasi isoihin asioihin. Eikö liian kovasta taklauksesta tai epäurheilijamaisesta käytöksestä pelaajia poisteta kentältä?

 

Arvoisat Rovaniemen kaupungin valtuutetut! Pyydän Teitä jokaista laittamaan käden sydämelle ja harkitsemaan, millä tavalla haluatte ratkaista kaupunginhallituksen toimintakyvyn ja uskottavuuden.

 

Toivon, että valtuustoryhmät voisivat pitää ryhmätauon keskustelujen jälkeen ja käydä keskustelun kiusaamisesta ja epäasiallisesta käytöksestä. Hyväksymmekö sen vai emme hyväksy.

 

Siitä tässä viime kädessä on kysymys.                           

Arkisto >>

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.