Ajatuksiani matkan varrella

Olen kerännyt ajan kuvia matkan varrella oheisille sivuille, joita päivitän satunnaisesti.

 

 

Kenellä vastuu henkilöstön yhdenmukaiseen palkkaukseen?

Ajatuksiani >>

 Kenellä vastuu henkilöstön yhdenmukaiseen palkkaukseen?

 

Uusi Rovaniemi on ansiokkaasti vuodesta 2005 alkaen julkaissut yhdistyneen Rovaniemen valta-asemia ja siihen liittyviä mielikuvia. Iso linja on selkeästi nähtävissä eli yhdistymisen aikaan sekä poliittista, että virka-asemaan liittyvää valtaa hallitsi suvereenesesti kaupunginjohtaja Gardin.

Keskusta ja vasemmisto antoivat tälle siunauksensa ja hyödynsivät yhdistymisen myötä tämän asemoimalla omia henkilöitä keskeisille johtopaikoille ja saivat savustettua keskeisiä viranhaltijoita muihin vähempiarvoisiin tehtäviin tai hakeutumaan muualle. Tästä yhtenä esimerkkinä terveysjohtajan siirtyminen Kemijärvelle. Gardinin luomalla keskustan ja vasemmiston valta-asemalla Rovaniemen hallintoon luotiin tätä valta-asemaa pönkittävä johtamisjärjestelmä, jonka toimivuus varmistettiin asemaan perustuvilla paremmilla palkkaeduilla vastaavia tehtäviä tekeville.

Yhdistymisen myötä Gardinin suojeluksessa olevat luottohenkilöt saivat selvästi vaativimmat tehtävät sekä siihen liittyvät palkkaedut. Tästä saattaa osaltaan olla kysymys, miksi palkkaustietoja ei anneta tai niitä on rovaniemeläisten valitsemilla luottamushenkilöillä vaikea saada.

 

Nyt tilanne on toinen. Poliittinen valta on selvästi erottumassa omakseen ja kaupunginjohtajan valta erikseen vahvaan virka-asemaan perustuen, kuten UR hyvin asiaa uutisoi 8.1.2014. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet niin palvelurakenteiden uudistamiseen ja hallinnollisten epäkohtien purkamiseen.

 

Viime päivinä perussuomalaisten kaupunginhallituksen jäsen ja valtuustoryhmän puheenjohtaja ovat tulleet julkisuuteen saamatta jääneiden palkkatietojen osalta. Siinä ei ole ollut mitään ihmeellistä Gardinin aikana hänen suojellessaan valta-asemaansa ja siihen liittyvää keskeistä koneistoa.

 

Iso asia on ollut, että uusi kaupunginjohtaja on lähtenyt purkamaan tätä hallinnon epäkohtaa. Näin ainakin itse olen asian ymmärtänyt. Nyt näyttää, että vanhoja jälkiä yritetään peitellä, ainakin siltä näyttää eli panttaamalla tietoja. Onko asia näin vai liittyykö kyselyyn jotain muita tarkoitusperiä?

 

Tähän liittyy osaltaan joidenkin kova julkisuustarve, että kovasti ollaan tekemässä jotakin. Miten se näkyy uskottavuutena päätökenteossa? UR tekemän selvityksen mukaan näyttäisi, että muutamilla poliittisilla ryhmillä on iso uskottavuusvaje päätökenteossa Rovaniemellä. Perussuomalaisten, demarien,vasemmiston, vihreiden ja kristillisdemokraattien vaikutus näyttää kyselyn mukaan vähäiseltä. Tämä on vain osatotuus. Poliittisessa päätöksenteossa jokaisella ryhmällä on oma merkityksensä. Tällä valtuustokaudella yhteistyön merkitys tulee korostumaan, kun hallintoa ja palvelurakenteita uudistetaan.

 

 

Juhani Juuruspolvi (kok)

valtuutettu

kaupunginhallituksen jäsen

Arkisto >>

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.