Ajatuksiani matkan varrella

Olen kerännyt ajan kuvia matkan varrella oheisille sivuille, joita päivitän satunnaisesti.

 

 

Kaavoituksen organisointi

Ajatuksiani >>

Rovaniemen kaupunginhallitus valmistelee organisaatiouudistusta valtuuston päätettäväksi tammikuussa 2017. Se tulee käyttöön 1.6.2017 uuden valtuustokauden alkaessa. Viime viikolla (ti 15.11.) nousi julkiseen keskusteluun kh:n päätös liittyen kaavoitukseen. LK otsikoi kaupunginjohtajan kommentein, että kaavoitus palaa vanhaan malliin. Tähän Rovaniemen Yrittäjät vastasivat kirjeellään (LK la 19.11.) ”Kaavoitukseen ei muutoksia”. Myös LK pääkirjoitus 19.11. toi hyvin esille miten kaavoitukseen liittyviä aikaisempia ongelmia oli ratkaistu esittämälläni mallilla jakamalla kaavoitus ns. strategiseen ja tavanomaiseen kaavoitukseen. Tämä malli on pelannut kolme vuotta hyvin kuten yrittäjät ovat viestittäneet.

 

Kh:n enemmistöllä oli halu muuttaa tekniseltä lautakunnalta tuodulla yksimielisellä esityksellä, että kaavoitus palautetaan Teklan alaisuuteen kokonaisuudessaan. Aikaisempaan kokemukseen ja yrittäjiltä tulleen viestin mukaan sain päätökseen mukaan, että kh:n toimivaltaan kuuluu kasvu ja kaupunkitrategian mukainen kaavoitus ja kaupunginjohtaja neuvottelee yrittäjien kanssa kaavoituksesta. Tämä päätös ei tyydytä kaupunginjohtajaa eikä yrittäjiä. Yrittäjät eivät luota tehtyyn päätökseen, että hyväksi koettu vuorovaikutteinen kaavoitus jatkuisi entisellään.

 

Armeijassa sanottiin, että kun alokkailla tulee huono asento niin sitä ei tule korjata vaan tehdä uusi.

Kh:n tulisi ottaa lakki kouraan ja käsitellä uudelleen kaavoituksesta tehty päätös ennen valtuuston käsittelyä. Kaupunginvaltuusto viime kädessä ratkaisee miten kaavoitus järjestetään tulevalla valtuustokaudella. Vuorovaikutteisuus kaupungin ja yrittäjien välillä tulee sujua kitkattomasti hyvässä sekä rakentavassa hengessä.

 

 

Juhani Juuruspolvi (kok)

kaupunginhallituksen jäsen

Arkisto >>

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.