Ajatuksiani matkan varrella

Olen kerännyt ajan kuvia matkan varrella oheisille sivuille, joita päivitän satunnaisesti.

 

 

Julkista keskustelua Ounasvaarasta ja päätöksien teosta

Ajatuksiani >>

Ounasvaaraa kehitettävä taiten

Rovaniemellä on pitkät ja sitkeät perinteet kaupunkilaisille tärkeiden asioiden salaisesta valmistelusta. Asiat tulevat kansalaiskeskusteluun vasta kun valmistelu on jo loppusuoralla tai peräti vasta päätöksentekovaiheessa.

Tämä perinne nostaa ennakkoluuloja kaikessa käänteessä. Näin on käynyt myös Ounasvaaran tuoreimmassa hankkeessa. Urheiluopiston viereisen tontin luovuttaminen yksityiseen huoneistohotellikäyttöön on herättänyt epäluuloja, asiassa on nähty pelin merkkejä.

Ounasvaara on takavuosien legendaarinen urheilupyhättö, mutta myös kaupunkilaisten hieno virkistysalue. Sellaisena se pitää säilyttää, mutta se ei suinkaan saa merkitä alueen kehittämisen jäädyttämistä. Riutumaan rovaniemeläisten helmeä ei pidä päästää.

Ounasvaaralla on jo nyt mainio hyvinvointikeskus urheiluopistoineen ja Lappi Areenoineen. Rakennuskaava sallii lisäpalvelujen rakentamisen niiden yhteyteen. Nyt kiistan kohteena oleva tontti on kaavoitettu julkista urheilurakentamista varten. Kaupunki tulkitsee liikuntakeskukselle majoituspalveluja myyvän huoneistohotellin sopivan määritelmään.

Kaupunki on aivan oikeassa todetessaan, että sillä on toimivaltansa puitteissa oikeus luovuttaa omaisuuttaan taholle, joka pystyy esittämään perustellun ja kaupunkia palvelevan idean. Ei ole perusteltua olettaa, että kunnalle tai yksityiselle yritykselle asetettaisiin velvoite alistua kilpailutukseen sen jälkeen kun yritys on esittänyt kunnalle liikeideansa. Ei voi olla oikein, että yritys ideansa esittäessään joutuu jättämään sen toisten käytettäväksi.

Kokonaan toinen asia, miten asioita kaupungin elimissä käsitellään. Kun kaupunki saa rakentajilta ehdotuksia, ne on asetettava avoimesti myös kaupunkilaisten arvioinnin kohteeksi. Yrittäjälle pitää suoda liikeidealleen ensi yön oikeus, heitä pitää jopa rohkaista uusiin innovaatioihin, mutta kuitenkin sillä edellytyksellä, että kaupunkilaiset voivat vaivatta arvioida niitä ja sanoa niistä sanottavansa.

Ilman mahdollisimman suurta avoimuutta seurauksena on usein epäluulo, joka voi johtaa hankkeiden viivästymiseen, jopa niiden vesittymiseen. Kun pelisäännöt ovat selvät, niiden kanssa on helppo elää – Ounasvaarankin kehittämisessä.

Epäluuloja ei ole liikkunut ilmassa ainoastaan siihen tapaan, jolla kaupungissa tehdään päätöksiä ja niiden valmisteluja. Kysymyksiä on herättänyt myös luovutettavien tonttien hintapolitiikka. Näin on käynyt myös Ounasvaaran huoneistohotellitontin kohdalla. Niin ikään paljon puhetta ja kysymyksiä aiheuttivat viime vuonna vaalirahakeskusteluun joutuneen Rovaniemen kelkkatehtaan tonttikaupat.

Ainoa tie epäluulojen siivoamiseksi tässäkin on lisätä tonttien hinnoittelupolitiikan ja yksittäisten tonttikauppojen läpinäkyvyyttä.

 

Arkisto >>

Kommentit

Ei löytynyt

Lisää kommentti

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.