Ajatuksiani matkan varrella

Olen kerännyt ajan kuvia matkan varrella oheisille sivuille, joita päivitän satunnaisesti.

 

 

Hyvä Hallinto Rovaniemelle

Ajatuksiani >>

 

Rovaniemellä on alkanut vilkas keskustelu uudesta kaupunginjohtajasta nykyisen ilmoittaessa eläkkeelle siirtymisestä kaupunginhallituksen kokouksessa 29.8.2011. Keskusteluissa on jo vahvasti nostettu esille mahdollisia nimiä miettimättä, minkälaista johtajuutta Rovaniemellä tarvitaan. Kaupungin johtoon ja hallintoon tulee tehdä merkittäviä korjaavia toimenpiteitä alkaen kaupunginjohtajan tehtävänkuvasta. Miksi?

Rovaniemeläisten keskuuteen on syntynyt vahva epäily siitä, toteutuvatko hyvän hallinon periaatteet Rovaniemellä. Täsätä osoituksena on muun muassa aikaisemman kaupunginhallituksen puheenjohtajan toiminnan arvioiminen oikeustoimien kautta. Lisäksi hallinto-ja korkeimpaan oikeuteen (HO ja KHO) toimitetaan poikkeuksellisen paljon erilaisia oikaisupyyntöjä suhteessa asukasmäärään. Rovaniemi tarvitsee uudenlaiset johtamistavat sekä siihen liittyvät hallintosääntömuutokset, jotka tulee määritellä tämän vuoden loppuun mennessä.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti asiasta valtuustoaloitteen ma 22.8. Aloitteessa edellytetään siirtymistä hyvään hallintoon sekä siihen liittyvää koulutusta niin johtaville viranhaltijoille kuin luottamushenkilöille. Rovaniemeläiset ansaitsevat hyvän hallinnon mukaisia palveluita, jotka toteutetaan oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvoisuuden periaatteiden mukaisesti.

Tähän keskeisesti liittyy uuden kaupunginjohtajan valinta.

 

Juhani Juuruspolvi (kok)

kaupunginvaltuuston jäsen

kaupunginhallituksen jäsen

 

Arkisto >>

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.