Ajatuksiani matkan varrella

Olen kerännyt ajan kuvia matkan varrella oheisille sivuille, joita päivitän satunnaisesti.

 

 

Herää Rovaniemi!

Ajatuksiani >>

Rovaniemi on yhdistämässä Napapiirin Veden ja Rovaniemen Energia Oy:n liiketoimintoja. Perusteluina ovat säästöt. Onko asia näin yksinkertainen vai sisältyykö toimintojen yhdistämiseen jotakin suurempaa? Kyllä, ydinkaupungin kaukolämmön sekä sähköverkon asiakkaat ja kuluttajat pääsevät maksamaan koko laajan kaupungin putkiverkoston uusimista ja helpottamaan Napapiirin veden investointeja kuten hanketta perustellaan.

 

Rovaniemellä Napapiirin vesi on kerännyt investointivelkaa merkittävästi viime vuosina ja tulouttanut merkittävän osan ylijäämästä kaupungin käyttötalousmenojen kattamiseen. Konsulttien tekemien raporttien tulkinnoilla voidaan antaa hyvin myöteistä kuvaa säästöistä ja yhteisestä liiketoiminnasta erilaisin perusteluin sekä pelottelemalla valtuutettuja veronmaksuilla kovaa tulosta tekevään Energiaan. Energian hyvän tuloskunnon on mahdollistanut useat hinnanousut viime vuosien aikana.

 

Rovaniemeläisen asiakkaan kannalta Energian tulee hinnoitella kaukolämpö ja sähkönsiirto sellaiselle tasolle, että sen omat investoinnit tulee katettua sekä mahdollisuus maksaa kohtuullista korkoa ja osinkoa omistajalle eli kaupungille. Markkinataloudessa yhtiöt korottavat ja alentavat hintoja kilpailutilanteessa kustannuksien mukaisesti. Sen sijaan kuntataloudessa hintoja korotetaan säännönmukaisesti hyvinkin eri perusteluin. Kun saavutetaan riittävän suuri kassavirta, niin aletaan suunnitella muita toimintoja. Nyt esitetään Veden liiketoimintojen yhdistämistä ja haetaan hartioita sen verkostojen korjaamiseen.

 

Napapiirin vesi voi tehdä kaikki tarvittavat verkkoon kohdistuvat investoinnit ja periä asiakkailtaan siihen kohdistuvat maksut. Napapiirin vesi on kunnallista peruspalvelua aidoimmillaan ja sen saatavuus tulee olla kattava. Myös vedestä maksettava hinta tulee olla kilpailukykyinen. Tämä on myös läpinäkyvää toimintaa, kun se voidaan arvioida vuosittain valtuustossa talousarviokäsittelyn yhteydessä. Sen sijaan yhtiöissä voidaan tehdä korotuksia ilman läpinäkyvyyttä. Rovaniemen Energia on korottanut maksuja viime vuosina merkittävästi, viimeksi elokuussa 2014.

 

Joidenkin arvioiden mukaisesti Energia tulee tekemään lähivuosina yli 10 miljoonan tuloksen vuosittain. Rahasta on siis kysymys! Tästä herää väistämättä muutamia kysymyksiä. Mitä tehdään Energian ylijäämälle eli liian suurille asiakasmaksuille? Onko oikein ja kohtuus energian asiakkaita kohtaan, että ylijäämä kohdistetaan Napapiirin veden investoihin? Napapiirin veden asiakkaat ovat koko kaupungin alueella ja Energian asiakkaat pääosin ydinkaupungin ja Saarenkylän alueella. Miksi Rovaniemen Energian kaukolämmön ja sähkönsiirron hintaa ei hinnoitella kustannuksien mukaisesti? Miksi Napapiirin veden investoinnit tulee helpommaksi Energian kanssa, kuten esitetään. Siksi, että esitykseen on jo leivottu sisään, että Energian asiakasmaksuilla voidaan maksaa Veden investointeja. Näin menetellen voidaan tehdä merkittäviä tulonsiirtoja ikäänkuin huomaamatta. Nyt se päätösvalta ollaan siirtämässä Energian hallituksen päätettäväksi verhojen taakse. Iso kysymys on, ovatko rovaniemeläiset valmiita hyväksymään liiketoimintojen siirron ilman varmuutta hinnoittelujen kohdentamisesta kustannusperusteisesti.

 

Juhani Juuruspolvi (kok)

kaupunginvaltuutettu ja -hallituksen jäsen

 

 

 

 

Arkisto >>

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.