Ajatuksiani matkan varrella

Olen kerännyt ajan kuvia matkan varrella oheisille sivuille, joita päivitän satunnaisesti.

 

 

Harhakuva Rovaniemen taloudesta

Ajatuksiani >>

Rovaniemien yhdistyessä annettiin julkisuuten tietoa vahvasta maalaiskunnasta ja heikosta kaupungista. Se oli tietoinen harhakuva, jolla kaapattiin valta yhdistyneesssä Rovaniemessä. Tämä tapahtui Gardinin johdolla keskustan ja vasemmiston vahvalla tuella, jonka varmentamiseksi otettiin käyttöön maalaiskunnan hallintomalli. Tätä nimitetään sopimusohjausjärjestelmäksi. Entinen kaupunginjohtaja rakensi vahvan kuvan johtajuudesta ja vahvasta kuvasta kaupungin talouden hoidossa viime vuosien aikana. Nyt on tilinpäätöksen aika.

 

Kaikki ylijäämät on syöty ja Rovaniemi voidaan luokitella kriisikunnaksi taloudellisilla mittareilla.

Mitä rovaniemeläiset ovat saaneet viimevuosina. Vaalirahasotku kelkkatehtaan investoinnin yhteydessä oli jäävuoren huippu siitä miten suosiota jaettiin uudessa yhdistyneessä Rovaniemessä.

 

Tällä hetkellä siivotaan entisen kaupunginjohtajan pöytää isolla kädellä. Entinen kaupunginjohtaja oli KAS-asuntojen hallituksen puheenjohtaja 2008 alkaen, tyhjiä asuntoja on nyt yli 700 kpl ja siitä johtuvat 7,5 milj takauksien lisäykset kaupungilta muutaman viikko sitten. Reilu vuosi sitten kesällä kaupunginjohtaja lähti uudelleen järjestelemään Lappia-talon investointia ohi valtuuston alkuperäisen päätöksen, se tulee varmuudella maksamaan muutaman miljoonan lisää.

 

Pari vuotta sitten annettiin rovaniemeläisille kuva vahvasta taloudesta ja mahdollisesta veronalennuksesta kaupunginhallituksen puheenjohtajan toimesta, miksi? Silloin otettiin käyttöön kuntalisä ilman mitään rajoituksia vastoin valtuuston alkuperäistä päätöstä, se maksaa vain pari miljoona vuodessa.

 

Uusi kaupunginjohtaja on arvioinut Rovaniemen kaupungin taloudellisen tilan, joka on nyt arvioitavissa rovaniemeläisten osalta ja laajemminkin. Rovaniemi on syvässä kriisissä.

 

Valtuustoryhmämme on ollut johdonmukainen ja tuonut esiin talouden hoitoon liittyvät haasteet vuosittain ja olemme esittäneet rakenteellisten muutosten tarpeellisuutta johdonmukaisesti. Valitettavasti emme ole valtuustossa saaneet riittävää enemmistöä toteuttaa rovaniemeläisten tahtoa uudistaa rakenteita ja vaalia vahvaa taloutta.

 

Muurolan lukiosta näyttää syntyneen symboli vallankäytöstä ja taloudellisten resurssien haaskamisesta. Mikäli Rovaniemen taloutta ja rakenteita olisi hoidettu hyvin, niin Muurolan lukio saisi olla ihan rauhassa eikä siitä tarvitsisi kiistellä.

 

Rovaniemeläisten on aika arvioida kenelle antaa valtakirja yhteisten asioiden hoitamiseen ja ketkä ovat kykeneviä arvioimaan sekä päättämään uudistuvista rakenteista niin hallinnossa kuin palveluissa.

Arkisto >>

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.