Ajatuksiani matkan varrella

Olen kerännyt ajan kuvia matkan varrella oheisille sivuille, joita päivitän satunnaisesti.

 

 

Ehdokkaaksi kuntavaaleihin 2012

Ajatuksiani >>

Olen päättänyt asettua kokoomuksen kuntavaaliehdokkaaksi Rovaniemellä. Olen ollut mukana Rovaniemen päätöksenteossa vuodesta 2005 lähtien saaden kolme kertaa vahvan valtakirjan rovaniemeläisiltä äänestäjiltä.

Poliittinen päätöksenteko on joukkuelaji, jossa olen saanut olla mukana eri tehtävissä valtuustoryhmän antamin valtuuksin, joita olen voinut menestyksellisesti edistää.

Tällä valtuustokaudella olen toiminut kokoomuksen valtuustoryhmän 1.varapuheenjohtajana, kaupunginhallituksen jäsenenä ja hallitusryhmän puheenjohtajana 2011 lähtien.

Lisäksi olen kaupunginhallituksen jäsenenä elinkeinojaoston ja teknisen lautakunnan jäsenenä.

 

Merkittävimpinä asioina valtuustokaudella olen saanut olla edistämässä valtuuston aseman vahvistumista. Kaupunginhallituksessa yhteistyö on vahvistunut eri ryhmien välillä. Tämä tuli hyvin esille mm. kaupunginjohtaja-valintaprosessissä kokonaisuutena.

 

Valtuustokaudella ei ole toteutunut rovaniemeläisten odottamat yhdistymisen myötä annetut lupaukset hallinto- ja palvelurakenteiden muutoksesta, kahden hallintokunnan muutoksesta yhden kunnan mukaiseksi. Painoarvomme poliittisessa päätöksenteossa ei ole ollut ihan riittävä saamaan aikaan tavoiteltuja muutoksia. Rakenteiden muutokset tulivat esille viime talvena, kun Rovaniemellä tarkasteltiin mm. lukiopalveluiden järjestämistä tämän hetkisen ja tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. Muutostarpeet tulevat väistämättä eteen taloudellisten haasteiden kautta.

Kaupungin talouden puskurit alkaa olla syötynä ja vaihtoehtona nykymenolla on jatkuva veroprosentin ja maksujen korotukset.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä on esittänyt 2011 talousarvion yhteydessä, että nykyisestä kahden hallinnon mukaisesta sopimusohjausjärjestelmästä luovutaaan ja siirrytään lautakuntapohjaiseen malliin. Esimerkkejä tästä löytyy, lähimpänä mm. Oulusta.

 

Tärkeimpänä tavoitteena tulevalla valtuustokaudella on palveluiden järjestäminen rovaniemeläisille oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Tähän tarvitaan hallinto- ja palvelurakenteiden uudistamista nykyisten ja tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. Rovaniemen tulee järjestää hyvät ja asianmukaiset palvelut rovaniemeläisille sekä luoda edellytykset menestykselliselle elinkeinotoiminnalle.

 

”Rovaniemi menestyy rohkealla näkemyksellä ja kannustavalla työllä.”

Arkisto >>

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.