Jussin haastattelu

Kuvaile itseäsi poliitikkona yhdellä sanalla?
– Suoraluonteinen.

Mitkä arvot ovat sinulle tärkeitä?
– Perhe, koti, uskonto ja isänmaa. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus toisia ihmisiä ja asioita kohtaan.

Mitä asioita haluat erityisesti ajaa kaupunginvaltuustossa?
– Oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta julkiseen päätöksentekoon.

Onko politiikassa sijaa ihmisen mielipiteille, vai määrääkö puolue kaikesta?
– Meille Kokoomuksessa tärkeintä ei ole olla kaikista asioista samaa mieltä, vaan oleellista on yhteinen arvopohja. Ryhmässä arvostetaan osaamista ja perusteltuja mielipiteitä.

Tietääkö rovaniemeläiset tarpeeksi hyvin, mitä kunnallispolitiikassa tapahtuu?
– Rovaniemeläiset ovat julkisten tiedoitusvälineiden varassa hyvin pitkälle siitä minkälainen kuva muodostuu päätöksenteosta Rovaniemellä. Tottakai valtuutetut ja eri henkilöt tuovat omia näkemyksiä esiin niin lehtikirjoituksin kuin keskusteluin ihmisten kanssa.Yleisesti tiedoitusvälineiden valitsema linja uutisoinnista jää päällimmäiseksi ihmisten mieleen. Usein tulee tunne johdattelevasta uutisoinnista jonkun uutisvälineen osalta, valitettavasti. Rovaniemeläiset aistivat hyvin todellisuuden.

Mikä Rovaniemessä on parasta?
– Ihmiset ja luonto ympäristöineen.

Miten Rovaniemien kuntaliitos on mielestäsi onnistunut?
– Yleisesti ottaen kohtuullisesti. Yhdistymisen myötä kahden hallinnon rakenteet tulee yhdenmukaistaa yhden kunnan tarpeisiin ja lakkauttaa sopimusohjausjärjestelmä. Tämä edellyttää avointa, oikeudenmukaista ja yhdenvertaista asennetta niin hallinnossa kuin poliittisessa päätöksenteossa. Kaupungin oman henkilöstön osaamista tulee arvostaa.

Miksi juuri sinua kannattaa äänestää?
– Äänesi kuuluu ja vaikuttaa Rovaniemen päätöksissä. Minulla on sydän Rovaniemellä ja toimin sen mukaisesti.

Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen Rovaniemi-työ jatkuu.